Home

MMK-Header

2017: cruciaal jaar voor Millennium Mannenkoor

Dirigent Jaap Jan Hunze heeft als ‘t ware zijn hart verpand aan het door hem in 1997 opgerichte mannenkoor dat in het begin als een projectkoor te boek stond. De datum van 20 mei aanstaande is van grote betekenis voor het koor. Op die dat datum zal ‘s avonds tijdens een groot(s) concert in de Oosterkerk in Zeist van Hunze afscheid worden genomen. Dat betekent dan een eind aan zijn muzikaal-artistieke loopbaan. Het concert kan tevens als een jubileumconcert van het koor worden gezien. Twee decennia heeft Hunze met het koor meegemaakt. Onder zijn leiding heeft het koor veelvuldig in binnen- en buitenland opgetreden en ook illustere concerten gegeven in bijvoorbeeld het Concertgebouw in Amsterdam. Hij heeft niet alleen aan de wieg van het koor gestaan maar het zanggezelschap ook gevormd tot een kwaliteitskoor dat bij het publiek alle handen op elkaar krijgt.

Hunze die bekend staat als een doorwrocht en uiterst ervaren dirigent heeft het koor ontwikkeld tot een zanggezelschap van hoge klasse. Dat is zijn grote verdienste. Veertig tot vijftig mannen ervaren het als een eer om onder de spirituele leiding van Hunze te zingen. Het stemmateriaal weet hij om te vormen tot een klankfenomeen van je welste. Het is meer dan een genoegen om onder de regie van Hunze en met hem te zingen. Het zal voor menigeen wel even wennen zijn om straks onder de artistieke leiding van een andere dirigent door te gaan.

De samenstelling van het oeuvre van het afscheidsconcert is in belangrijke mate toevertrouwd aan de scheidende dirigent zelf. Dat geldt bij uitstek voor de twee openingswerken Scheppingshymne en Groot is uw trouw die voor koordoeleinden volledig zijn bewerkt door Jaap Jan Hunze. Fameuze andere werken die het koor voor zijn rekening neemt, zijn o.a.: Let there be peace on earth en de Parelvissers.

Het Millennium Mannenkoor zal dirigent Jaap Jan Hunze node missen.

Geslaagd gezamenlijk kerstconcert MMK en Le Shaddai

Het Millennium Mannenkoor (MMK) kan terugzien op een zeer geslaagd kerstconcert op 14 december 2016 in de Noorderlichtkerk in Zeist. Dat geldt trouwens ook voor het Gemengd Interkerkelijk Koor Zeist, Le Shaddai onder leiding van Gert J. Hans. Dit koor verleende tevens zijn medewerking aan het concert.

Voor dirigent Jaap Jan Hunze van het Millennium Mannenkoor was dit zijn laatste kerstconcert in verband met zijn voorgenomen afscheidsconcert in mei aanstaande. Voorzitter Dick Roolvink van het MMK memoreerde dit feit in zijn slotwoord, waarin hij tevens tot uitdrukking bracht de langdurige verbondenheid van Hunze met het MMK. Hunze is van begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van het koor dat in mei 2017 20 jaar bestaat.

De aftrap van het concert werd door beide koren verricht door het gezamenlijk ten gehore brengen van het fameuze Gloria / Intrada in een bewerking van H. IJzerman en J.J. Hunze. Na het welkomstwoord door Lyda Steensma, voorzitster van Le Shaddai, zong het mannenkoor de Lofzang van Maria onder de titel van Magnificat.

Gezegd moet worden dat het programma van het MMK uiterst gevarieerd was en bijzonder goed. Dit gold trouwens ook voor het boeiende optreden van het gemengde koor. De instemming van het publiek kwam ook tot uiting in het ovationele applaus aan het eind van het concert.

Sterk in beweging

Het Millennium Mannenkoor uit Zeist is een zanggezelschap dat sterk in beweging is. Nemen we alleen 2015 onder de loep, dan valt de overvolle concertagenda gewoon op. Op 22 april jongstleden heeft het koor een sprankelend concert gegeven in De Bilt, op uitnodiging van het plaatselijke Oranjecomité. De zaal was stampvol en het genoot met volle teugen van het zeer afwisselende repertoire dat het koor ten gehore bracht.

Na de zomeronderbreking geeft het koor op 29 augustus opnieuw een concert en wel in het Belgische Grimbergen. Dit op uitnodiging van de locale prelaat. Op 12 september manifesteert het koor zich, in het kader van de open monumentendag in de Vituskerk in Hilversum.

Het klapstuk van de veiling is op 10 oktober in de Oosterkerk in Zeist. Het koor zet dan de jubilerende dirigent, Jaap Jan Hunze, vanwege het feit dat hij vijftig jaar geleden als musicus begon, aan de hand van een groots opgezet jubileumconcert Hunze in het zonnetje. Dit wordt een hoogwaardig, stijlvol concert, variërend van stevige klassiekers tot lichtvoetige muze voor mannenstemmen. Drie solisten van naam hebben niet alleen hun eigen inbreng, maar ondersteunen ook e.e.a. Het concert begint op 20.00 uur.

Momenteel is het koor, tijdens de repetities, druk bezig met de voorbereidingen voor dit concert, waar en dat verbaast niemand, dirigent Jaap Jan Hunze, behoorlijk naar uitziet en dus ook sterk naar verlangt. Als er één die geschiedenis heeft gemaakt bij de ontwikkeling van het koor, is hij het wel. Hij is vanaf de oprichting betrokken geweest bij het koor. Hij heeft er, zogezegd een stempel op gedrukt. Daar heeft het koor en dat mag nu wel eens worden gezegd van geprofiteerd. De kwaliteit van het koor staat hoog in het vaandel. Dat valt zo af en toe ook uit het publiek te horen. Het jubileumconcert belooft dus veel en de toegangsprijs af Euro 15,- is zeker niet teveel. We hopen op veel belangstelling bij dit jubileumconcert en dan vooral van (jonge) mannen die komen luisteren en die er wellicht gevoelig voor zijn over de streep te worden gehaald om als zangers het koor te komen versterken.

December is uiteraard de kerstmaand. Dat betekent voor het Millennium Mannenkoor het een en ander. Het koor is betrokken op 13 december bij de kerstsamenzang. Dat niet alleen:op 17 december verzorgt het een kerstconcert. Locatie is nog niet bekend.

Driedaags verblijf in Engeland

Perfecte optredens van MMK tijdens driedaags verblijf in Engeland

 

Het Millennium Mannenkoor kan terugzien op een zeer geslaagd verblijf van 30 april tot 3 mei in Engeland. Hoogtepunt was ongetwijfeld het optreden op 1 mei in het ‘heilige der heiligen’ van de Anglicaanse kerk in de majestueuze Cathedraal van Canterbury.

Een ongelooflijke ervaring, was de reactie van menig koorlid. Moeilijkheidsfactor was wel dat het concert in zijn geheel a cappella moest worden uitgevoerd. Voorschrift was namelijk dat orgel- of pianobegeleiding niet was toegestaan. De instrumentale begeleider van het koor, Paul van der Reijden, had dus het nakijken.

Hoe dan ook, onder de deskundige leiding van dirigent Jaap Jan Hunze, wist het koor, dat nu eenmaal niet is gespecialiseerd in het zingen zonder instrumentale ondersteuning, nagenoeg vlekkeloos deze ‘hobbel’ te nemen. De vele toegestroomde toeristen toonden zich in ieder geval enthousiast over het optreden van het ‘Millennium Male Choir from the Netherlands’ zoals het was aangekondigd.

Een dag eerder, op weg met de bus van Zeist naar de boot in Calais, deed het koor Gent aan. In deze fraaie Vlaamse stad werd een kort repetitieconcert gegeven in de fraaie St. Michielskerk in het centrum van Gent. De kop was er af.

Na te zijn geïnstalleerd aan het eind van de middag in een hotel in de omgeving van Canterbury, was het dus de volgende dag raak in de eerdergenoemde Cathedraal van Canterbury. Daar bleef het overigens niet bij. Rond 16.00 uur stelde het koor zich op in de eeuwenoude kapel van Sint Martin’s, in een van de oudere wijken van Londen. Het concert klonk als een klok. En de instrumentale begeleider, Paul van der Reijden, kon zich op een sublieme wijze uitleven. Een aantal Nederlandse toeristen dat het optreden van het koor al had meegemaakt in de cathedraal, was ook nu weer van de partij. Men was zeer onder de indruk.

De volgende dag, vrijdag, kreeg het koor helemaal de smaak te pakken. In de fraaie verbouwde en aangepaste kerk, All Saint West Dulwich, in een van oudsher caribische wijk van London, zong het koor de sterren van de hemel. Dat vonden diverse aanwezigen van caribische afkomst ook. Vooral de diverse gospels vielen zeer goed in de smaak.

Zaterdag 3 mei stond de terugreis op het programma. Tijdens het afsluitend diner in het Brabantse Rijen werd vastgesteld dat het koor een fantastische reis heeft gemaakt, perfect heeft gezongen en een schitterend visitekaartje heeft achtergelaten. Niet in de laatste plaats vanwege het volledig Engelstalige oeuvre. Daar was bewust voor gekozen. Voor herhaling vatbaar.


Foto:  Het koor tijdens het concert in de Cathedraal van Canterbury.

Millennium Mannenkoor presenteert dubbel-CD

Jubilerend Millennium Mannenkoor
presenteerde dubbel-CD in Oude Kerk in Zeist

Zeist – Het Millennium Mannenkoor uit Zeist presenteerde zaterdag 3 november in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat in Zeist een nieuwe dubbel-CD. Dit ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het koor.

.

Het koor heeft in het voorjaar en in het vroege najaar gedurende enkele dagen intensief gewerkt aan de totstandkoming van de dubbel CD. Het MMK zong op zaterdag 3 november een selectie van de circa 30 nummers die op de cd voorkomen. Het repertoire is zeer gevarieerd samengesteld van de Russisch-Orthodoxe ritus, werken uit musicals, Latijnse kerkmuziek,  Amerikaanse folksongs tot aan gospels en spirituals toe.

Alle windstreken

Het circa 60 man tellend koor, waarvan de leden uit alle windstreken afkomstig zijn en daarom niet elke week maar eenmaal in de veertien dagen op zaterdag ochtend repeteert in de Sionskerk in Zeist, schuwt grote projecten niet. Als de kerstconcerten in december achter de rug zijn, begint het mannenkoor in januari 2013 aan de voorbereiding van thematische concerten uit het veelzijdige Anglo/Amerikaanse oeuvre. Het koor gaat min of meer door het hele jaar heen aan de slag met Amerikaanse, Engelse, Ierse en Schotse werken, zoals folksongs, gospels, spirituals, werken uit de sfeer van de rhytm en blues en musicals. De bedoeling is dat het koor in het voorjaar van 2014 in het midden van het land een aantal concerten zal geven in de Anglo/Amerikaanse sfeer. Een en ander wil het koor afsluiten met enkele concerten in Engeland. Volgens bestuur en koor moet deze aanpak mannen inspireren aan dit ‘unieke project’ mee te doen.

Klik hier om de CD te bekijken.

Optreden MMK

CD's van het MMK

 

Links